נוטריון

שירותים נוטריוניים נוספים

readMore

הסכם ממון

readMore

עריכת צוואה נוטריונית

readMore

צור קשר

יוסף וינדר עורך דין
  1. צוואה נוטריונית נחשבת "צוואה בפני רשות" מה שמחזק את מעמדה של הצוואה ומקטין את הסיכוי לערעור עליה או לפסילתה בעתיד/
  2. בצוואה נוטריונית המצווה יכול לערוך את צוואתו ללא צורך בשני עדים דבר המאפשר למצווה סודיות מקסימלית.
  3. כאשר המצווה רוצה לערוך צוואה בפני רשות, יש לאשר את הצוואה בפני שופט או בעל תפקיד שיפוטי. נוטריון נחשב כרשות ציבורית והנוטריון רשאי לאשר צוואות.
עריכת צוואה נוטריונית

1. לנוטריון יש סמכות לאמת הסכם ממון אשר נערך בין בני זוג, טרם נישואין. ללא אישור נוטריון הסכם הממון אינו תקף.

יש להדגיש כי כאשר בני זוג עורכים הסכם ממון לאחר נישואיהם, יש לפנות לבית המשפט לקבלת אישור ההסכם. אולם, לפני הנישואין, יש לפנות לנוטריון.

 

2. סמכות הנוטריון לאשר הסכם בין בני זוג העוסק בעניינים רכושיים – ממוניים בלבד. ההסכם אינו יכול להתייחס לדברים אחרים כגון משמורת ילדים, מזונות וכדומה שכן אז סמכות האישור נתונה לבית המשפט.

 

הסכם ממון
  • לאשר תרגום של מסמך
  • לאשר נכונות העתק של מסמך
  • לאמת חתימה על מסמך
  • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת
שירותים נוטריוניים נוספים