ירושות וצוואות

 

ניהול עיזבון

readMore

 

 

התנגדות לצו קיום צוואה

readMore

 

 

עריכת צוואות

readMore

 

צור קשר

Joseph Winder Lawyer Office
  • צוואה בעדים
  • צוואה הדדית
  • צוואה נוטריונית

 

 

עריכת צוואות

 

את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. לאחר שחלפו 14 הימים, ניתן להגיש את ההתנגדות רק באישור בית המשפט או הרשם לענייני ירושה.

התנגדות לצוואה ניתן להגיש במקרים הבאים:

  1. הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת לחץ או איום.
  2. אחד הנהנים בצוואה היה מעורב בעשיית הצוואה או היה עד לחתימת הצוואה.
  3. הצוואה אינה משקפת את הרצון האמיתי של המנוח/ה, או שנפלו בצוואה פגמים.
  4. המנוח השאיר צוואה מאוחרת בזמן מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצוו קיום צוואה.

 

התנגדות לצו קיום צוואה

 

עיזבון הוא סך כל הרכוש, הנכסים, הזכויות והחובות שהיו לאדם בעת מותו. כספים שיש לשלם לאחר פטירתו של אדם לפי חוזה ביטוח, חברות בקרן פנסיה/קופת תגמולים אינם נכללים בעיזבון.

העיזבון מתחלק בין יורשי הנפטר, לפי ההוראות בצוואתו. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה.

בין תפקידיו של מנהל העיזבון הם לכנס את נכסי העיזבון, לפרוע את חובותיו של הנפטר, לאתר את היורשים ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים.

כמנהל עיזבון יכול להתמנות גם אדם שלא הוזכר בצוואה כמנהל העיזבון וזאת כאשר כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל העיזבון. במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין יכול להתמנות כמנהל עיזבון.

 

ניהול עיזבון