יפוי כוח מתמשך

 

יפוי כוח מתמשך

readMore

 

צור קשר

עורך דין יוסף וינדר

עו"ד יוסף וינדר מוסמך לערוך יפוי כוח מתמשך.

 אדם בגיר, מעל גיל 18, רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

יפוי הכוח המתמשך יכול להיות בעניינים אישיים, עניינים רפואיים ובענייני רכוש.

במסגרת יפוי הכוח המתמשך יכול הממנה לקבוע מראש הנחיות מקדימות למיופה כוח עליו הוא סומך כיצד לנהוג ואלו החלטות לקבל.

ניתן למנות מספר מיופי כוח ולקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן דרך ההכרעה במקרה של מחלוקת בינהם.

לאחר עריכת יפוי הכוח יש להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

יפוי כוח מתמשך