תחום התמחות: הטרדה מינית

 

הטרדה מינית

readMore

 

צור קשר

הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכות לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר על ידי התייחסות אל האדם כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד. הטרדה מינית שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ובמיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים.

מעשים המוגדרים כהטרדה מינית:

  • מעשים מגונים
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
  • התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין.
  • התייחסות, אפילו חד פעמית, מבזה או משפילה, המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית.
  • סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

כשהטרדה מינית הינה במקום העבודה ישנה אחריות של המעסיק למניעת הטרדה מינית.

ישנם מספר אפשרויות להגשת תביעה בגין הטרדה מינית בעבודה:

  • הליך משמעתי: הגשת תלונה במקום העבודה לממונה על הטרדה מינית
  • הליך פלילי: הגשת תלונה במשטרה וחקירה פלילית
  • הליך אזרחי: הגשת תביעה לבית הדין לעבודה נגד המטריד ומקום העבודה. בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי בגין נזקים או פיצוי ללא הוכחת נזק.

ישנם מקרים בהם הנפגע מהטרדה מינית במקום העבודה סובל מפגיעה נפשית. ביטוח לאומי עשוי להכיר בבעיות הנפשיות בעקבות הטרדה מינית כפגיעה בעבודה.

 

*מיועד לנשים וגברים כאחד למרות הניסוח בלשון זכר*

 

הטרדה מינית