ייפוי כוח מתמשך

לעניינים רפואיים, אישיים וענייני רכוש
readMore

צוואות וירושות

עריכת צוואות, התנגדות לצוואות
readMore

רשות מקרקעי ישראל

נחלה, משק עזר, בן ממשיך,
פל"ח, השבת קרקע לרשות
readMore
פנייה ללא התחייבות


אודות משרדי

משרדינו הינו מקצועי ואיכותי והערכים לאורם אנו פועלים עבור קהל לקוחותינו הם מקצועיות, הגינות, יחס אישי וליווי צמוד של כל לקוח.

הנני עורך דין משנת 1994.  אני גם  נוטריון הנותן שירותים נוטריוניים.

עבדתי שנים רבות ב"מינהל מקרקעי ישראל" והנסיון המשפטי הרב שצברתי עומד לרשות לקוחותינו.

הנני בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. כמו כן הנני בעל רשיון עריכת דין במדינת ניו יורק, ארה"ב.

משרדי נותן שירות בתחומי המקרקעין לרבות בכל ענייני "רשות מקרקעי ישראל", בתחומי ההתחדשות העירונית (תמ"א 38, פינוי בינוי), בתחומי תכנון ובנייה, עסקאות מכר, חוזי שכירות, הפרת חוזים ופינוי נכסים.

משרדי נותן שירות בתחומי הירושות והצוואות לרבות בעריכת צוואות  ובענייני התנגדויות לקיום צוואות.

במשרדי עורכים ייפויי כוח מתמשכים.

תביעות ייצוגיות:  משרדי מייצג בהליכים משפטיים בערכאות שונות של בתי המשפט.

גישור:  עו"ד יוסף וינדר הינו מגשר מוסמך ופועל להביא לפתרון הסכסוכים תוך התייחסות למערכת היחסים והרגשות בין הצדדים.  הגישור הוא הליך המתאים לסכסוכים משפחתיים, סיכסוכים עסקיים, סכסוכי עבודה וכדומה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי בטלפון  03-6447448

* המידע באתר הינו אינפורמציה כללית ואינו ייעוץ משפטי *


 

עבדתי שנים רבות ב"מינהל מקרקעי ישראל" והנסיון המשפטי הרב שצברתי עומד לרשות לקוחותי.

חוזה חכירה לדורות 

– תנאי לחתימת חוזים לדורות הינו הסדרת השימושים הלא חקלאיים.
– חלקות א' של הנחלות תוחכרנה לחוכרים בחוזי חכירה אישיים.
– חלקות א' ישמשו למגורי החוכר ולשימוש חקלאי. חלקות ב' ו-ג' ישמשו לשימוש חקלאי בלבד.
– תעסוקה לא חקלאית תותר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות.
– תקופת החכירה הינה ארבע תקופות מתחדשות של 49 שנים כל אחת.

שינוי ייעוד קרקע חקלאית

בגין השבת הקרקע לרשות יהיו החוכרים זכאים לרכוש מגרשים לבנייה בתחום התוכנית בפטור מחובת מכרז. כן יהיו החוכרים
זכאים לפיצוי עבור זכויותיהם בקרקע. החוכרים זכאים גם לתמריץ של 50% מסכום הפיצוי בגין השבת הקרקע במועד.

משק עזר – שינוי ייעוד, היוון

בעל זכויות במשק עזר רשאי לשנות את ייעוד משק העזר או חלקו לכל ייעוד.
שינוי הייעוד יאפשר לבצע פעילות לא חקלאית במשק העזר.
בעל זכויות במשק עזר רשאי להוון את זכויות מגרש המגורים וליתרת
השטח ייחתם חוזה לעיבוד חקלאי.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי בטלפון 03-6447448 

 

מגזר כפרי

צוואת רשות – צוואה נוטריונית

אחת מהדרכים להכנת צוואה היא עשיית הצוואה בפני רשות (לדוגמא: בפני שופט).

לעניין צוואה של רשות דין נוטריון כדין שופט. לכן צוואה נוטריונית שנעשתה בפני נוטריון תחשב כצוואה שנעשתה בפני רשות.

עו"ד יוסף וינדר הינו נוטריון והינו עורך צוואות נוטריוניות.

התנגדות לצוואה

באם הנכם חושבים שיש לפסול צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת על המצווה, בשל תחבולות, תרמיות וכדומה  או באם נושלתם מהצוואה שלא כדין עליכם לפעול במהירות להגשת הליך משפטי לפסילת הצוואה.

התנגדות לצוואה מוגשת לאחר שזוכה לפי צוואה הגיש בקשה לקיום הצוואה לרשם לענייני ירושה.

למתנגד יש 14 ימים להגשת כתב ההתנגדות, ממועד פרסום הבקשה בעיתון וברשומות.

רשם הירושה מעביר את כתב ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה ושם מתנהל ההליך המשפטי לפסילת הצוואה.

 

לפרטים נוספים בעניין עריכת צוואות, התנגדויות לצוואות ועניינים אחרים של חוק הירושה ניתן לפנות למשרדי בטלפון  6447448 – 03

מגזר עירוני

 

יפוי כוח מתמשך

החוק, מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש, בהיותו בריא וצלול, ובכך להבטיח כי רצונו והעדפותיו אכן יקויימו בעת שיגיע למצב בו לא יהייה מסוגל לקבל החלטות או לא יהייה מסוגל לנהל את ענייניו.

ביפוי כוח מתמשך ממנה האדם אנשים המהימנים עליו (בני משפחתו, לדוגמא) כדי שיפעלו בשמו ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים לחייו שלו.

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רפואיים, עניינים אישיים ועניינים רכושיים.

ניתן לשנות או לבטל את יפויי הכוח המתמשך בכל עת.

קיימת חובה בחוק להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי בטלפון  03-6447448

 

מגזר עסקי